PITKÄAIKAISET ASIAKASSUHTEET OVAT ANTANEET
TOIMINNALLEMME VANKAN PERUSTAN

HERRALAN SAHA OY - SINCE 1903

LUOTETTAVAA JA ASIANTUNTEVAA PUUKAUPPAA

Hankimme raaka-aineen pääosin lähialueen metsistä yhteistyössä paikallisten korjuu- ja kuljetusyrittäjien kanssa.

Hoidamme puukaupan joustavasti ja luotettavasti ammattitaidolla, metsänomistajan tarpeita ja toiveita kuunnellen.

Hyödynnämme rungon tukkiosuuden mahdollisimman tarkasti, joka mahdollistaa metsänomistajalle leimikostaan mahdollisimman korkean tuoton. Omassa toiminnassamme arvostamme luontoa ja toimimme PEFC- sertifikaatin edellyttämällä tavalla. Meille on myönnetty puun alkuperäketjun hallinnan sertifikaatti (chain of custody), jonka avulla olemme tietoisia toimittamamme sahatavaran alkuperästä.

Päähankinta-alue: Hollola, Lahti, Hämeenkoski, Nastola, Orimattila ja Mäntsälä. Hyvät kuusileimikot myös kauempaa.


Touko Joutjärvi - Puunhankintapäällikkö
touko.joutjarvi@herralansaha.fi
P. 0400-970 358